Nie som jeden z milióna

Nie som jeden z milióna

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.
Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

Mt 18, 12 – 14

Každý jeden z nás je v Božích očiach veľmi vzácny a dôležitý. Kresťanstvo je osobné a konkrétne náboženstvo. Pre dobrého Boha nie som jeden z milióna, nie som nejaké číslo. Dokonca ten stratený posledný hriešnik je zreničkou v jeho očiach. Boh chce, aby sme žili život v plnosti a aby sme boli šťastní. On je ten, kto nás pozná lepšie, ako poznáme samých seba. On je ten, kto nás miluje viac, ako milujeme samých seba. Či sme dobrí, alebo zlí, či sme úspešní, alebo neschopní, či sme v hriechu, alebo v milosti, on nás stále nekonečne miluje. Miluje každú jednu ovečku bezpodmienečne a dokonale.

TIP NA DNES:

Dnešný deň sa budem snažiť prežiť s postojom radosti a vďačnosti, ktorá pramení v Božej láske.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00