Niečo, čo sa skončilo totálnym fiaskom, sa zrazu v jednom okamihu mení na totálne víťazstvo

Niečo, čo sa skončilo totálnym fiaskom, sa zrazu v jednom okamihu mení na totálne víťazstvo

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.
A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“
Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.
Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“
Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“
Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Mt 28, 8-15

Skúsme si predstaviť ten pocit: niečo, čo sa skončilo totálnym fiaskom, sa zrazu v jednom okamihu mení na totálne víťazstvo. Prázdny hrob je v depresiách každodenného života takým veľkým vodopádom svetla, že nám dokonca trvá dlhší čas, než naň správne zareagujeme. Aj v samotných ženách „myrhonosičkách“ sa strieda strach s radosťou, no našim bezpečím je fakt, že nám Ježiš ide v ústrety a ordinuje nám pomôcku na lepšie strávenie najlepšej správy v histórii ľudstva. Deľme sa o ňu! Deľme sa o ňu s bratmi a sestrami vo viere a hľadajme vzkrieseného medzi neveriacimi. Práve tam tú správu najlepšie pochopíme.

TIP NA DNES:

Skúsim sa dnes niekoho spýtať, čo znamená prázdny Ježišov hrob pre neho. Keď Ježiš nie je v hrobe, kde teda je? Zamyslím sa aj nad tým, čo znamenajú jeho slová, že ho môžeme vidieť v Galilei – meste pohanov.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00