Niekedy musíme počkať na správny okamih

Niekedy musíme počkať na správny okamih

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.
Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.
Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi.
Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.
Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘
Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.
Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘
On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.
Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘

Lk 15, 1-3. 11-32

Sú ľudia, ktorým môžete dohovárať neustále, no nezmenia sa. Zatiaľ nie sú otvorení pre životnú zmenu. Ten, kto je podľa svojich subjektívnych dojmov spokojný a šťastný, nestojí o radu a moralizovanie. Niekedy musíme počkať na správny okamih. V dnešnom evanjeliu je to podobné, keď „v cudzej krajine nastane veľký hlad“. Väčšinou stačí vyčkať, človeku bez Boha sa jedného dňa zrúti svet. Je to možno kruté, ale len takto rozbitá škrupina nám umožní prehovoriť hlboko do srdca. Neplytvajme preto slovami tam, kde sú dvere srdca ešte zatvorené. No nezabudnime byť nablízku, nech sme vo vhodnom čase prvou záchrannou sieťou.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad neveriacimi ľuďmi v mojom živote. Už roky sa pohybujú okolo mňa –inšpiroval som ich k životu vo viere či aspoň dobrému skutku? Skúsim dnes vykonať jeden skutok nenásilnej a príťažlivej evanjelizácie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00