O milosti sa treba štedro podeliť s inými

O milosti sa treba štedro podeliť s inými

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.
Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘
No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘
Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘
Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘
Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘
Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

Lk 16, 19-31

V závere dnešného evanjelia je zvrat, ktorý nás z ciest iných upriami na tú vlastnú. Keď sa hovorí o boháčových bratoch, reč je o nás. Nám je adresované toto podobenstvo, lebo žijeme, zápasíme a potrebujeme usmernenie, aby sme sa tiež nedostali na miesto múk. Dozvedáme sa, že máme počúvať Mojžiša a Prorokov – Boží zákon, jeho prisľúbenia aj napomenutia. Inak nám nepomôže, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Sme pozvaní premeniť sa z boháčov, ktorí si vystačia sami, na žobrákov, ktorí potrebujú lásku a milosrdenstvo. A tým cesta nekončí. O milosti sa treba štedro podeliť s inými, aby sme napokon boli bohatí na odmenu v nebi.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa, čím sa podobám na boháča z podobenstva. V čom si chcem vystačiť sám? Akú biedu nechcem vidieť? Ako to môžem zmeniť? Obrátim sa na Ježiša, aby premieňal túto konkrétnu vec, aj moje srdce.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00