Odpustenie je neľahký proces

Odpustenie je neľahký proces

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.
Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.
Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.
No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘
Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘
On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.
Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.
A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.
Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 21-35

Aké je ľahké vyžadovať od iných to, čo my sami nedokážeme. Bolo by super, keby nám iní vždy odpustili to zlé, čo sme urobili, ideálne bez toho, aby sme ich o to požiadali. No keď príde na to, aby sme odpustili my im, to je už tvrdší oriešok. Odpustenie je neľahký proces, no je dobré vedieť, že je vecou nášho vlastného rozhodnutia. Je o našom vnútornom postoji. Isteže, takýto postoj nie je vždy možné zaujať hneď – vyžaduje si čas. Ale ak by sme to chceli aspoň skúsiť, určite tým neurobíme chybu. Najmä ak ten, kto nám ublížil, nestojí o naše vzájomné zmierenie, alebo ho už ani nie je možné dosiahnuť, lebo napríklad zomrel.

TIP NA DNES:

Nájdem si na internete nejaký kvalitný materiál, ktorý mi bližšie vysvetlí, čo to odpustenie je a ako prebieha.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00