Oslavovať Máriu znamená cez ňu chváliť Boha

Oslavovať Máriu znamená cez ňu chváliť Boha

Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 46 – 56

Aké odvážne slová o sebe vyslovuje skromná Panna Mária! Myslím si, že sama od seba by také čosi nikdy nepovedala. Ale po jej „áno“ Bohu, po súhlase s jeho plánom na ňu zostúpil Duch Svätý a s ním môže vyriecť aj takéto sebavedomé tvrdenia. Navyše blahoslaviť ju budú pre veci, ktoré jej urobil Boh, nie za jej zásluhy. Takže oslavovať Máriu vlastne znamená prostredníctvom nej chváliť Boha.

TIP NA DNES:

Dnes chcem vzdávať chválu Bohu za veci, ktoré koná v mojom živote. Budem sa modliť k Duchu Svätému, aby mi pomohol ich uvidieť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00