Pán sa chce dotknúť aj môjho srdca

Pán sa chce dotknúť aj môjho srdca

Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“
Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.
A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Mk 10, 28-31

Počas výstupu na Veľký Manín som nečakane objavil turistickú vyhliadku s názvom Skalné okno. Ponúkla sa mi nádherná panoráma Strážovských vrchov. „Krása…“, zvolal som spontánne, „no to je naozaj krása!“ Asi niečo podobné zažíva zaľúbený človek, keď plný dojatia povie milovanej osobe „Ľúbim ťa…“ Aj scéna dnešného evanjelia znie ako spontánne zvolanie, keď Peter s úžasom a s prekvapením v hlase konštatuje, že on a aj ostatní učeníci opustili všetko a nasledovali Ježiša. Obdivuhodné spontánne tvrdenie. Veď to neurobili pod nátlakom, ale preto, že sa dotkol ich srdca. Ani si to neuvedomili a dali mu prednosť pred všetkým…

TIP NA DNES:

Pán sa chce dotknúť aj môjho srdca. Budem vnímavý na jeho dotyky: príroda, stretnutie s blízkym človekom, rôzne udalosti života, ticho kaplnky… a možno úplne spontánne poviem to krásne „Ďakujem…“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00