Pane čo chceš odo mňa, čo je tvoja vôľa?

Pane čo chceš odo mňa, čo je tvoja vôľa?

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“
Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.
Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“
Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“
On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Mk 3, 20-35

Akoby Ježiš pohŕdal Matkou. Akoby sa k nej nehlásil. Chce ju naozaj nahradiť tými, čo sedia okolo neho? Jeho matka i bratia sú tí, ktorí plnia Božiu vôľu. „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ hovorí Mária. Absolútne sa odovzdáva do Božej vôle. Ona je ten najsvetlejší príklad plnenia Božej vôle. Pretože ten, kto povie Bohu, aby sa realizovalo jeho Slovo v živote, ten plní jeho vôľu. Adam počul Božie slová, ale odmietol ich. Uveril slovám Hada: „Budete ako Boh“. Kto je naozaj posadnutý nečistým duchom? Ten, kto svoju vôľu predkladá ako vôľu Božiu, kto nechce povedať Bohu – nech sa mi stane podľa tvojho slova.

TIP NA DNES:

Pane čo chceš odo mňa, čo je tvoja vôľa? Ježiš hovorí jasne: milujte svojich nepriateľov, dobre robte tým, čo vám ubližujú. Buď mojím svedkom, zober kríž a kráčaj za mnou. Je Božia vôľa plniť prikázania alebo ohlasovať lásku?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00