Pane, oživuj nás svojím slovom

Pane, oživuj nás svojím slovom

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6 – 8

Počnúc Teréziou z Lisieux cez anjelov strážcov až po Františka Xaverského, ktorého vyhlásil pápež Pius XI. za patróna misií, sme neustále vyzývaní dovoliť Bohu, aby nás oživil svojím slovom a vyslal nás nanovo na misiu. V evanjeliu dnešného dňa zaznieva jedna z Ježišových výziev: „Choďte k strateným ovciam.“ Páči sa mi, čo hovorí Abraham Joshua Heschel, skvelý židovský filozof a teológ, o tom, čo spravilo Božie slovo s Abrahámom, Dávidom a všetkými prorokmi. Hovorí, že „ich pozdvihlo, potešilo, vydesilo a potom ich vyslalo do sveta s nejakým poslaním“. Dovoľme Božiemu slovu nami zatriasť a vyslať nás.

TIP NA DNES:

Prečítam si dnešné evanjelium viackrát a dovolím Božiemu slovu, aby vo mne zarezonovalo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00