Počúvam Krista a ohlasujem jeho lásku?

Počúvam Krista a ohlasujem jeho lásku?

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.
Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.
A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

Mk 7, 31-37

Keď čítame evanjelium, majme na pamäti, že ide o text teologický, nie historický. Aj v dnešnej udalosti nejde o popis ako sa to stalo, ale čo sa stalo. Ježiš hluchonemému neuzdravuje orgán sluchu, ale jeho problém je v tom, že nevie počúvať a hovoriť. Odvedie ho nabok, aby ho vytrhol z náboženského prostredia, aby mal pokoj, ktorý mu umožní počúvať Ježiša a následne ho ohlasovať. Text je v gréčtine, „Ephphatha“ je aramejský výraz – Ježiš výzvu adresuje Židom, učeníkom, ktorí majú zatvorené uši pre jeho učenie, uši na počúvanie židovského zákona. Otvára uši pre evanjelium lásky, uzdravuje jazyk na ohlasovanie lásky.

TIP NA DNES:

Čo počúvam? O čom hovorím? Mám uši, srdce a ústa otvorené na to, aby som počúval s láskou a ohlasoval Kristovu lásku? Porozmýšľam dnes večer, ako som počúval, koho som počúval, čo som komu a ako hovoril. Naozaj počúvam Krista?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00