Poďme a presvedčme sa sami, aký je Ježiš

Poďme a presvedčme sa sami, aký je Ježiš

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Natanael mu vravel: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš!" Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom." Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!" Ježiš mu odvetil: "Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto." Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."

Jn 1, 45 – 51

Čo všetko Natanael počul o Nazarete? Z akých zdrojov čerpal? Vedel si to overiť? Mal aj osobnú skúsenosť, alebo to bolo zatiaľ všetko len z počutia? Avšak keď mu Filip povie: „Poď a uvidíš,“ neváha a ide sa stretnúť s Ježišom. Presvedčí sa, že práve z Nazareta môže byť niečo dobré. Až také dobré, že si získa jeho srdce a stane sa jedným z jeho apoštolov. Stačilo tak málo, aby sa s Ježišom nestretol. Stačilo nechať sa ovplyvniť rečami, možno i pravdivými. No Natanael urobil krok navyše a presvedčil sa sám. Podobne ako vyznal Jób: „Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo“ (Jób 42, 5).

TIP NA DNES:

Nedám na reči, ale skúsim si veci overiť sám.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00