Podmienkou toho, aby sme boli plodní, je naše zostávanie v ňom

Podmienkou toho, aby sme boli plodní, je naše zostávanie v ňom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Jn 15, 1-8

Obraz spojenia viniča a ratolestí je sám o sebe veľmi silný. Odkazuje na hlboký vnútorný vzťah Syna s človekom. Sú spojení tým istým životom, pulzuje v nich tá istá miazga, životodarná sila a prinášajú to isté ovocie. Vynára sa otázka, ako môže byť človek v Ňom a neprinášať ovocie? Spomínam si, ako v čase intenzívneho streamovania sv. omší naši chlapci nakúpili modernú techniku tvrdiac, že kvalita je dôležitá. Spleť káblov spájala kameru, mix, počítač a mikrofóny. Začala sv. omša, prvé streamovanie a… ani obraz, ani zvuk… Technika, síce na úrovni, nakoniec nešla – zabudli ju napojiť na elektrickú sieť.

TIP NA DNES:

Podmienkou toho, aby sme boli plodní, je naše zostávanie v ňom. Nielen navonok, výzorom či slovami, ale postojom života a úprimným gestom lásky. Ináč sme iba suchými ratolesťami bez životodarnej miazgy.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00