Poklad rastie tým, že sa oň delíme

Poklad rastie tým, že sa oň delíme

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘
Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘
Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.
Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘
Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘
On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘
A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘
Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘
Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“
Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Lk 19, 11 – 28

Podobenstvo o mínach sa často vysvetľuje v zmysle talentov, ktoré sme dostali od Boha, a toho, ako s nimi v živote nakladáme. Skúsme sa dnes na to pozrieť inak. Každé povzbudenie, odpustenie, prejav lásky a nehy od Boha tiež môžeme vidieť ako mínu, s ktorou máme ďalej „pracovať“. Pokladom Božieho srdca je jeho milosrdná láska. Takýto poklad rastie tým, že sa oň delíme s druhými. K Božiemu odpusteniu pridávame svoje odpustenia, k jeho láskavosti pridávame svoje prejavy láskavosti, k jeho povzbudivým slovám svoje slová uistenia a povzbudenia voči druhým.

TIP NA DNES:

Pozriem sa do svojho srdca. Ako je to u mňa s pokladom Božej lásky, ktorý mi Boh zveril? Rastie v mojich rukách, alebo si ho ukrývam len sám pre seba?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00