Posolstvo poslednej večere je veľké

Posolstvo poslednej večere je veľké

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.
Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“
Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“
Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“
Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“
Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som.
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Jn 13, 1-15

Vstupujeme do Veľkonočného trojdnia a ja som si spomenul na skúsenosť jednej mojej známej. Manžela má z Kolumbie a istý čas žili v Bogote. Kvôli pandémii sa niekoľko rokov nedostali na Slovensko. Narodila sa im dcéra, a ako to v týchto manželstvách neraz býva, otec sa s ňou rozprával španielsky a mama zase po slovensky. Raz stretli niekoho zo Slovenska. Malá Valerie s úžasom počúvala družný rozhovor medzi jej mamou a dotyčným pánom. Napokon s prekvapením povedala: „Mami, ten ujo rozpráva naším tajným jazykom.“ Posolstvo poslednej večere je veľké. Okrem iného nás Ježiš pozýva rozprávať krásnym spoločným jazykom lásky.

TIP NA DNES:

„Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.“ (Jn 13, 14) Dnes sa pokúsim hovoriť tajným jazykom, hlavne s tými, ktorých mám stále pri sebe.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00