Postime sa od hriechu, a s Božou pomocou si zachovajme čisté srdce

Postime sa od hriechu, a s Božou pomocou si zachovajme čisté srdce

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.
Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia.
Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

Mt 9, 14 – 17

Prežívame čas dovoleniek. Je dobré zrelaxovať, oddýchnuť si a vypnúť z práce. Aj študenti oddychujú počas prázdnin. Vždy je to prospešné pre telo i dušu, zdravý životný štýl či psychohygienu. Nezabúdajme však, že neexistujú prázdniny ani dovolenka od duchovného života. Práve naopak. Vždy je s nami Boh, nebeský ženích, Ježiš Kristus. V jeho prítomnosti sa máme tešiť aj počas tohto letného času, aby sme načerpali nové víno Božej radosti, lásky a pokoja. Naopak, postime sa od hriechu, a s Božou pomocou si zachovajme čisté srdce, ako si ho zachovala aj dnešná svätica Mária Goretti. Panna Mária bude s nami a bude nás chrániť.

TIP NA DNES:

Dnes sa budem snažiť viac zažívať Božiu prítomnosť cez modlitbu či čítanie zo Svätého písma. Uvedomím si radosť z toho, že Ježiš je stále so mnou a nikdy ma neopustí. Budem sa tiež snažiť postiť od hriechu a vyhýbať sa pokušeniam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00