Potrebujem Ježiša? Odpovede sú len dve: “Áno” alebo “nie”.

Potrebujem Ježiša? Odpovede sú len dve: “Áno” alebo “nie”.

Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: "Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" Ježiš to začul a povedal im: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

Mk 2, 13-17

Z evanjelií je zjavné, že sa Ježiš priatelil s hriešnikmi. Veď ho aj nazývali: „Priateľ mýtnikov a hriešnikov“ (Mt 11, 19). Na druhej strane sú tu farizeji a zákonníci, ktorí vo všeobecnosti neboli jeho priateľmi. Zdá sa mi, že Ježišove slová, ktoré v dnešnom evanjeliu povedal, chceli byť otázkou v srdciach farizejov a zákonníkov: „Potrebujem Ježiša?“ Odpovede sú len dve: „Áno“ alebo „nie“. „Áno“ – ako Lévi a mnohí iní, ktorým sa stretnutie s Ježišom stalo spásonosným. A „nie“ – ako farizeji a zákonníci, ktorých Ježišovo kázanie nezaujalo a nezmenilo. Lévi bol odmietaný farizejmi, ale prijatý Ježišom. A to mu stačilo.

TIP NA DNES:

S kým sa stretávam a priatelím ja? Som ochotný, tak, ako Ježiš, prihovoriť sa dnes „Lévimu dnešných dní“, človeku z môjho okolia, od koho iní bočia, lebo nemá najlepšiu povesť?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00