Poviem Bohu o svojich starostiach aj radostiach

Poviem Bohu o svojich starostiach aj radostiach

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“

Lk 9, 22-25

Občas je náš kríž ťažký. Nevládzeme ho niesť sami. Každé ráno i večer dávam krížik na čelo manželke i deťom. Občas príde ťažký deň. Deti neposlúchajú, nedarí sa mi mať pochopenie pre manželku. Vziať kríž v takej situácii znamená premôcť sa, potlačiť a prekonať city, túžby. A občas sa vzdať svojich zámerov. Stále sa to učím. Prijať svoj kríž a denne nasledovať Krista ako manžel a otec. Vlastne, učíme sa to spoločne ako rodina. V tom peknom a jasnom, ale aj v tom ťažšom a neistom. V tom malom, aj v tom zložitom. Každý z nás sa učí a snaží občas sa zaprieť. Nie vždy sa to podarí. A nie je to ľahké. Ale stojí to za to.

TIP NA DNES:

Kľaknem si dnes v kostole, kaplnke, doma. V tichu pod kríž. Alebo len tak. Na chvíľku. Len ja a On. Poviem Bohu o svojich starostiach aj radostiach. O svojom kríži či krížikoch.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00