Pozerajme sa na veci z nadhľadu

Pozerajme sa na veci z nadhľadu

V istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: "Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?" Ježiš im odpovedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" I povedal im: "Syn človeka je pánom aj nad sobotou."

Lk 6, 1 – 5

Život prináša situácie, v ktorých sa vyžaduje schopnosť vyjsť zo zaužívaných schém a pozrieť sa na veci z nadhľadu, inak riskujeme, že stratíme zo zreteľa skutočné dobro človeka. Ježiš v dnešnom úryvku poukazuje na to, že aj predpis o svätení soboty bol daný pre dobro človeka a nie nato, aby ho zotročil. Keďže je Synom toho, ktorý ustanovil sobotný odpočinok, Ježiš je Pánom aj nad sobotou. Neprišiel preto, aby Zákon alebo Prorokov zrušil, ale aby ich naplnil. No pochopiť to môžu len tí, ktorí s ním majú blízky vzťah a nasledujú ho. Pre farizejov, vonkajších pozorovateľov, je Ježiš iba ničiteľom tradícií otcov.

TIP NA DNES:

Ježiš je so mnou vo všetkých situáciách, ktoré budem dnes prežívať, a vnáša do nich nový pohľad – i na to, čomu nerozumiem. Verím tomu?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00