Pozerajte, ako vás dnes Pán zachráni

Pozerajte, ako vás dnes Pán zachráni

Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké, znamenie od teba." On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je niekto väčší ako Jonáš! Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!"

Mt 12, 38 – 42

Dnes dvakrát zaznieva z Ježišových úst „tu je niekto väčší“. Hovorí tak o sebe tým, ktorí chcú vidieť nejaké znamenie. Majú oči, a nevidia. Pýtame sa: „Ako je to možné? Ako mohli byť takí nevšímaví?“ Zdá sa to také samozrejmé. Naozaj? Dokážem i ja povedať: „On je tu“? Práve tu a presne v tom, čo prežívam? V liturgii slova dnes počujeme aj o strachu Izraelitov pred Egypťanmi, ktorí ich prenasledovali po vyslobodení z otroctva. Keď ich zbadali za sebou, videli sa už v hroboch. Avšak skončilo sa to úplne inak, lebo počuli uistenie: „Stojte pevne a pozerajte, ako vás dnes Pán zachráni.“ Videli, že on je tam s nimi.

TIP NA DNES:

Dnes si budem opakovať slová „On je tu“.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00