Pozeráme sa na druhých očami Boha?

Pozeráme sa na druhých očami Boha?

Ježiš im povedal: "Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem." Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. Ježiš im vravel: "Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

Jn 5, 17 – 30

Čiu vôľu hľadáme my? Koľkokrát súdime druhých – ako vyzerajú, ako sa správajú, ako uvažujú… My sami predsa vieme najlepšie, ako by to malo byť, ako by to malo vo svete fungovať. Máme „svoju pravdu“, ktorá je „jediná správna“. No nie? A pritom sa zabúdame pozerať na druhých očami „toho, ktorý ma poslal“, a hľadať jeho vôľu. Aký je ten Boží pohľad? Ja v ňom vidím najmä veľa lásky, prijatia, pochopenia, súcitu… žiadne odsúdenie či kritiku. Možno smútok z toho, keď málo hľadám jeho vôľu… Ak sa týmto Božím pohľadom dokážeme pozerať aj na svojich blízkych, o čo bude svet krajší a plnší lásky!

TIP NA DNES:

Aspoň na jedného človeka sa dnes skúsim pozrieť Božím pohľadom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00