Poznáme pravdu o sebe?

Poznáme pravdu o sebe?

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

Mt 14, 1 – 12

Verbista Tomáš Gerboc

Herodes – meno kráľa, ktoré znie hrôzostrašne, a on taký aj bol. Až taký hrôzostrašný, že sa ho každý bál. Ale aj on sa bál. Bál sa sám seba a poznania pravdy o sebe. Nevedel si priznať, že niekedy robí zlé veci, ktorými druhým ubližuje. Nevedel si priznať, že kradol, bol závistlivý a mal by sa zmeniť k lepšiemu. Radšej všetko zatĺkal a hral sa na hrôzostrašného. Je dôležité poznať o sebe pravdu. Aj si ju priznať. Priznať si pred sebou, Bohom i inými ľuďmi, že niekedy robíme chyby – niekedy sme leniví, inokedy lakomí, niekedy nepovieme pravdu či vedome zaklameme. Takí sme. Alebo si myslíme, že sme dokonalí?


TIP NA DNES:

Mohol by som byť lepší? V čom? Dnes sa zamyslím nad tým, ako sa správam k ľuďom, s ktorými žijem a bývam. Či som na nich dobrý, či im pomáham, či im nespôsobujem bolesť v srdci.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00