Poznáte návod na šťastný život?

Poznáte návod na šťastný život?

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.
Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.
Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!
Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!
Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!
Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

Lk 6, 20-26

Blahoslavenstvá stále vyrušujú. Znamená to azda, že sa máme snažiť o to, aby nám bolo zle? V mene nejakej odmeny, ktorú možno raz dostaneme v nebi? Vôbec nie. Blahoslavenstvá sú návodom na šťastný život už na tomto svete a potom bez konca vo večnosti. Len nás upozorňujú na to, čo je v živote naozaj dôležité. A že si to nemáme nechať ujsť ani za cenu toho, že prídu isté nepríjemnosti, ktoré sú síce bezprostrednejšie, ale pre šťastný život nie až také dôležité. Aby sme neboli ako žena, ktorá síce z kuchyne vidí, že jej dieťa ide padnúť do studne, no nemôže ho vybehnúť zachrániť, lebo by jej vykypela polievka.

TIP NA DNES:

Ktorú nepríjemnosť dnes znesiem s ľahkosťou, lebo viem, že ma privádza k tomu, čo je podstatné – k Božiemu kráľovstvu?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00