Pozvime Ježiša do našej práce. On s nami pôjde, veď to sľúbil

Pozvime Ježiša do našej práce. On s nami pôjde, veď to sľúbil

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14-20

Keď hľadám učiteľov pre našu školu, neviem, pri ktorom „jazere sa mám opýtať“, kde ich nájsť a ako získať. Asi mi chýba Ježišova autorita, ktorou svojich rybárov namotivoval. Nikdy presne nevieme, aké všemožné výzvy na nás v novom zamestnaní číhajú, s kým sa zrazíme… no isté je, že ak nás tam zavolal Ježiš, nebude to o prehre ani o katastrofe. A ak si nie sme istí, či nás do tejto práce pozval on, alebo sme sa do nej nanominovali sami, nevadí, dá sa to spraviť aj opačne. Pozveme ho my do nej. A on pôjde, veď to sľúbil. Vtedy sa už ozaj nemusíme cítiť sami, so svojimi konzervatívnymi názormi uprostred meniaceho sa sveta.

TIP NA DNES:

Skúsim si dnes všímať prácu rôznych „rybárov ľudí“ a prejavím im za odbornosť i obetavosť vďačnosť! Okrem kňazov a misionárov sú tu mnohí ďalší, ktorí pomáhajú svojim „rybkám“ dozrievať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00