Pravé šťastie sa dosahuje prostredníctvom služby

Pravé šťastie sa dosahuje prostredníctvom služby

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39 – 56

Súčasná doba je k ženám veľmi neúprosná. Na jednej strane sa honosí feminizmom a na strane druhej ženy šikanuje pre trochu vrások či kíl navyše. Pred dvetisíc rokmi žena neznamenala skoro nič. A Matka Božia sa v tom čase rozbehne na trojmesačný výlet. Celkom autonómne, tehotná a zdá sa, že bez Jozefa. Hovorím si, či sa nebála – ako to zvládne, čo povedia ľudia… Tu vidíme, že pravá „emancipácia“ ženy sa rodí v službe. Nie sebe a svojmu zrkadlu, ale v skutočnej službe Bohu a druhým. Mária nedbá na nič, nemusí skandovať, presviedčať okolie. Rovno koná, čo je potrebné, a dosahuje tak nevýslovný pocit šťastia.

TIP NA DNES:

Skúsim si uvedomiť, že pravé šťastie sa dosahuje prostredníctvom služby. Urobím ľubovoľný skutok služby pre druhého a budem pozorovať, čo to robí s mojím vnútorným pocitom šťastia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00