Práve takých nás k sebe volá Ježiš – preťažených a maličkých

Práve takých nás k sebe volá Ježiš – preťažených a maličkých

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 25-30

Sme maličkí, keď narazíme na svoje limity. Sme maličkí, keď sme unavení a frustrovaní, keď nestíhame, keď nezvládame svoje emócie, keď nedodržíme, čo sme si predsavzali. Vtedy v nás umiera človek múdry a rozumný, ktorý všetko vie a všetko zvládne. Rodí sa z neho človek pokorný, ktorý sa neraz bezúspešne namáhal a pozná vlastné slabosti aj nedostatky. Práve takých nás k sebe volá Ježiš – preťažených a maličkých. Takí k nemu máme prísť, aby sme v ňom našli, čo potrebujeme. Otec mu odovzdal všetko a on sa o to s nami chce podeliť. Núka nám posilu a svoje jarmo, ktoré prináša odpočinok pre dušu a je príjemné a ľahké.

TIP NA DNES:

So všetkým, v čom som maličký, sa dnes poponáhľam k Ježišovi. Dovolím mu, aby sňal moje jarmo a ukázal mi odpočinok pre moju dušu. Možno sa pôjdeme spolu prejsť, dáme si kávu či čaj, alebo spočinieme v adorácii. Nechám sa viesť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00