Prečo potrebovali znamenie?

Prečo potrebovali znamenie?

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“

On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš!

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“

Mt 12, 38-42

Prečo farizeji a zákonníci potrebovali znamenie? Čo v nich si ho pýtalo? Boli to ich pochybnosti, odpor, strach, nevraživosť, zmätok, úprimné hľadanie pravdy alebo túžba po potvrdení ich doterajšieho falošného postoja? Čo malo byť s ich životom inak, keby znamenie podľa svojho očakávania dostali? A ako je to so mnou? Koľko „znamení“ v takej alebo onakej podobe som v živote dostal priamo od Boha alebo cez blízkych, cez udalosti alebo prostredníctvom milostí, a nestačia mi dostatočne na to, aby som skočil do rizika dôvery Bohu a presvedčenia o jeho dobrote vo všetkom

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

TIP NA DNES:

Podľa čoho som v minulosti vedel, že konám podľa Božej vôle? Podľa čoho spoznám v dnešný deň, že je v súlade s Božím pohľadom?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00