Pred svetom sa nedá utiecť, ale treba ho osvietiť pravou múdrosťou

Pred svetom sa nedá utiecť, ale treba ho osvietiť pravou múdrosťou

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.
Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.
Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“

Jn 14, 27-31a

Existuje múdrosť sveta a múdrosť Božia. Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“ Svet má svoju vlastnú logiku, ktorá nezodpovedá Božej logike. Musíme to vedieť dobre rozlíšiť, lebo inak riskujeme, že budeme žiť podľa logiky sveta. Pred svetom sa však nedá utiecť, ale treba ho osvietiť pravou múdrosťou. Počiatok múdrosti je Duch Svätý, ktorý dáva správny pohľad na veci. Ak všetko pochádza od Boha, nepomáha nám potom Duch Svätý pochopiť, ako všetko funguje? Existuje teda „univerzita“ Ducha Svätého a jej „absolventmi“ sú tí, ktorí študovali z knihy Kristovho kríža.

TIP NA DNES:

Existuje zákonná, chladná, neosobná spravodlivosť zákonníkov a farizejov – a existuje Božia, jasná, milujúca a nežná spravodlivosť, ktorú ponúka Ježiš. Aby som ju žil, budem dnes o ňu prosiť Ducha Svätého.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00