Prijmime Máriu a nájdeme kľúče od Vianoc

Prijmime Máriu a nájdeme kľúče od Vianoc

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

Vždy, keď sa slávi sviatok narodenia Panny Márie, každý praktizujúci katolík vie, že ide a má ísť o predobraz sviatku Narodenia Pána. To potvrdzuje aj dnešné evanjelium, teda prv ako sa na našu zem rodí Kristus, prichádza Panna Mária ako prienik veličín medzi nebom a zemou. Nikto z nás nie je tak výlučne omilostený prijať Ježiša, iba ona. Avšak každému z nás ostáva možnosť prijať Krista na spôsob svätého Jozefa: najprv prijal Pannu Máriu, aby v tomto dôvernom a výlučnom zväzku mohol bezvýhradne prijať aj Ježiša. Preto ľudová múdrosť povie: Skús aj ty nájsť Máriu a nájdeš kľúče od Vianoc.

TIP NA DNES:

Napokon poslúchnem a práve dnes uskutočním Božie vnuknutie, ktoré ma už dlhšie vyzýva k tvorivému nepokoju...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00