Prosme Ježiša o uzdravenie

Prosme Ježiša o uzdravenie

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.
Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Mk 6, 53-56

Ako sa vám dnes vstávalo alebo akou nohou ste vykročili do dnešného dňa? Ak ste sa vôbec zobudili a mohli vstať z postele, ste na tom veľmi dobre. Mnohí chorí, ktorých nosili k Ježišovi, sa tak dobre nemali. No to asi nie je dôvod myslieť si, že vás sa potreba uzdravenia netýka. Každý z nás má stále na čom pracovať a hoci chodíme po vlastných nohách, vlastné schopnosti a vedomosti nám niekedy nestačia na to, aby sme si pomohli. Vtedy je čas vyhľadať Ježiša, hoci len tam, kde práve sme, a prosiť o uzdravenie. Dať mu čas a priestor. Určite sa aspoň niečo z toho, s čím sami nevieme pohnúť, vďaka Božej moci niekam pohne.

TIP NA DNES:

Skúsim si dnes vedome naplánovať krátku chvíľu, kedy sa Ježišovi zverím s tým, čo potrebujem uzdraviť. Nechám mu priestor, aby konal.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00