Pýtajme si dobrých pastierov!

Pýtajme si dobrých pastierov!

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Jn 10, 11-18

V Nízkych Tatrách sa na stráňach pasú ovečky. Každý, koho poznám, miluje ich mäso, syr a bryndzu z ich mlieka. Napriek tomu pastierov ubúda. Už takmer nikto nechce robiť túto nudnú, zle platenú prácu. Celé dni sedieť na tráve a večer ovce zaháňať domov. Podobne nám ubúdajú duchovné povolania – pastieri ľudí. Azda chcú všetci len zarábať? Alebo nám chýba schopnosť obetovať sa, rozdať sa pre druhých? Možno treba len rozšíriť úlohu pastierstva na širšie obyvateľstvo, aby sa viacerí cítili pozvaní, zodpovední a zaangažovaní. Dať život môžu aj rodičia, susedka, brat, učiteľka, misionár z inej, než len z našej denominácie…   

TIP NA DNES:

Pýtajme si dobrých pastierov! Pomodlím sa za tých, ktorých už máme, aby ich nezlomila beznádej pri pohľade na vývoj krajiny, ani osobné boje! Pomodlím sa za nových duchovných, schopných reagovať zrelo a múdro na potreby doby.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00