Pýtam sa Boha, aká je jeho vôľa?

Pýtam sa Boha, aká je jeho vôľa?

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“
On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

Mt 2, 13 – 15. 19 – 23

Dnes sme počuli, že Jozefovi sa až dvakrát zjavil anjel. Anjel ako posol od Boha prichádza a hovorí Jozefovi, aká je Božia vôľa a ako ju môže naplniť. Ako ju spoznať a potom aj žiť. Nie je to vždy ľahké. Nie je to vždy príjemné. A nie je to ani pre každého. Je to pre toho, kto chce byť Božím bojovníkom a Božím hrdinom. Jozef taký bol. Božia vôľa bola pre neho tým najdôležitejším. Odmenený bol za to tým, že mohol byť pestúnom Božieho Syna. Veľká bola jeho odmena.

TIP NA DNES:

Dnes sa pri všetkom, čo budem robiť, opýtam, či je to v súlade s Božou vôľou, aby som bol Božím bojovníkom. Svoje hrdinstvo a silu ukážem dobrými skutkami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00