Radosť v Pánovi je našou silou

Radosť v Pánovi je našou silou

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.

Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“

Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“

On odpovedal: „Od cudzích.“

A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“

Mt 17, 22-27

Františkán Filip Čierny

Bol som voľakedy na pobyte vo farnosti, kde sa miništranti po omši okrem iného modlili aj takúto prosbu: „Pane Ježišu, daj, nech je vo mne iskra humoru, ktorá je tak veľmi potrebná…“ Áno, áno, presne tak, Ježiš dnes ukazuje v evanjeliu akýsi láskavý šibalský humor. Vidím ho, ako sa usmieva popod nos, keď hovorí Petrovi, že synovia sú od platenia dane oslobodení. Nech v tomto prázdninovom čase aj v Cirkvi na Slovensku nanovo zažijeme, ako môže humor liečiť. Hlavne radosť v Pánovi nech je našou silou. Lebo neviem, na aký hriech by nás chcel diabol nahovoriť, ak máme srdce obsadené Jeho radosťou!


TIP NA DNES:

Poviem niekomu dobrý vtip iba tak, pre krásu prítomnej chvíle. Môže byť aj suchý. Napríklad:

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00