Rastie vo mne a tak i okolo mňa Božie kráľovstvo?

Rastie vo mne a tak i okolo mňa Božie kráľovstvo?

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.
Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.
Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“
Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“
Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“
Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

Mt 21, 33-43. 45-46

A ako je to s nami? Prinášame úrodu? Ježišovo podobenstvo o vinohradníkoch nám pripomína základný Boží úmysel. Boh Otec chce, aby sme v sebe mali život a aby sme ho mali čoraz hojnejšie (por. Jn 10,10). Prirodzenou kontrolkou úspešnosti tohto jeho zámeru je ovocie nášho života. To, že máme vieru, nám nemá slúžiť na to, aby sme sa cítili lepšie alebo prežívali iba väčší pokoj v živote. Ovocie Božieho života môže byť častokrát presne opačné. Preto je dôležitejšia otázka: rastie vo mne a tak i okolo mňa Božie kráľovstvo? Prinášam do tohto sveta lásku len vtedy, keď sa to hodí mne, alebo vtedy, keď ju odo mňa očakáva Otec?

TIP NA DNES:

Poďakujem dnes nebeskému Otcovi za to, že môžem prinášať kráľovstvo jeho lásky do tohto sveta, nie podľa svojej, ale podľa tej jeho, nad všetko zvrchovanej vôle.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00