S vierou a Božou bázňou ho prijmime a ostaňme v ňom

S vierou a Božou bázňou ho prijmime a ostaňme v ňom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Jn 15, 1-8

Veru, ešte som nevidel, aby na odlomenom konáriku vyrástlo ovocie. Pán Ježiš týmto podobenstvom vysvetľuje, čo sa vlastne stalo hriechom našich prarodičov v raji. Odpojením sa od Boha – zdroja nášho života – sme začali proces umierania. My sme neboli a ani napriek modernej dobe stále nie sme schopní vlastnými silami sa opäť napojiť. Tou jedinou možnosťou pre nás je jednorodený Boží Syn. Boh a človek súčasne. A ako sa cez neho môžeme opäť napojiť? ,,Ostaňte v mojej láske“ hovorí Pán. Neprelietať, neodchádzať, netrucovať. S vierou a Božou bázňou ho prijmime a ostaňme v ňom.

TIP NA DNES:

Nahlas vyznám Ježišovi, že je mojím Pánom, že verím, že zomrel pre moje hriechy a bol vzkriesený pre moje ospravodlivenie. Poďakujem mu za Ducha Svätého, cez ktorého môžem prinášať ovocie Božieho života do tohto sveta.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00