Sám Boh stačí

Sám Boh stačí

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“
Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

Lk 16, 9-15

Dnes často vidieť, že ľudia neslúžia Bohu. A vidieť aj to, komu slúžia. Naozaj, nedá sa slúžiť obom pánom naraz. Keď je na prvom mieste Boh, môže nám dať všetko. Nebudeme v ničom ochudobnení. „Solo Dios basta.“ (Sám Boh stačí.) Keď mu toto miesto nepatrí, potom v našich životoch nemusí mať miesto vôbec. Pretože ľahko sa môže stať, že čímkoľvek iným, čo nestojí na piedestáli prvenstva, začneme opovrhovať. Ak máme byť verní v myšlienkach, túžbach, pocitoch, najprv sa do týchto dimenzií musí dostať Kristus. Bez osobnej túžby, úprimnej snahy ani vôľového rozhodnutia to však nepôjde.

TIP NA DNES:

Budem pozorovať seba a svoje správanie, keď mám urobiť niečo nezištne, dobrovoľnícky a zadarmo aj naopak – keď mám za to niečo dostať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00