Slávenie Turíc je príležitosť pozvať Ducha Svätého nanovo do svojho života

Slávenie Turíc je príležitosť pozvať Ducha Svätého nanovo do svojho života

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Učeníci boli s Ježišom tri roky, a napriek tomu mu často nerozumeli. Až keď boli na Turíce naplnení Duchom Svätým, nielenže pochopili všetky tie veci v novom svetle, ale aj dostali odvahu a silu svedčiť o nich. Toto túži konať Duch pravdy, Tešiteľ, v každom z nás, ak mu to dovolíme. Slávenie Turíc je príležitosť pozvať Ducha Svätého nanovo do svojho života a dovoliť mu konať svoje dielo. Ale túžime po tom z hĺbky srdca? Stojíme o to vôbec? On totiž prichádza iba k chudobným, biednym, smädným, maličkým… a túžiacim.

TIP NA DNES:

Dnes budem s vierou vzývať Ducha Svätého! Prosiť o nové Turíce pre seba a celú Cirkev. Prosiť o to, čo mi najviac chýba: vovedenie do pravdy, sila, odvaha, útecha...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00