Slúžime, aby Pán mohol prísť

Slúžime, aby Pán mohol prísť

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38-42

Jezuita Jakub Garčár

Abrahám a Sára v dnešnom prvom liturgickom čítaní prijali do svojho stanu troch Pánových mužov, v evanjeliu zasa prijala Pána do svojho domu Marta. Akí potrební sú tí, ktorí svojou službou pripravujú priestor na stretnutie s Pánom. Tí, ktorí otvoria a nachystajú kostol, pripravia a vedú spev, čítajú a obsluhujú, tí, ktorí v Pánovom mene slúžia svätú omšu. Ako by Mária spokojne načúvala pri Pánových nohách bez obetavej služby Marty?! Tejto nenahraditeľnej služby netreba „mnoho“, od každého stačí „len jedno“ gesto. Lebo Pán neprichádza, aby sme mohli slúžiť, ale slúžime, aby Pán mohol prísť


TIP NA DNES:

Dnes si pohľadám svoje malé gesto, ktorým viem poslúžiť iným, aby sme spoločne prežili nedeľu tak pokojne ako Mária pri Pánových nohách.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00