Smädným môže pomôcť iba ten, kto čerpá z prameňa

Smädným môže pomôcť iba ten, kto čerpá z prameňa

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."

Mt 10, 1 – 7

Kam sa majú vydať apoštoli dneška? Ján Pavol II. vyzýval k novej evanjelizácii kedysi katolíckych spoločností. Benedikt XVI. nadviazal programom obnovenia katolíckej identity. Prorokoval, že viera v Európe istý čas prežije iba v malých kreatívnych spoločenstvách, ktoré sa stanú základom obnovy. Pápež František nás posiela na periférie. Sociálne, rodinné, cirkevné… Vykročme. Ale nezabudnime pri tom na predchádzajúcich pápežov. Iba ten, kto čerpá z prameňa, sa má o čo podeliť s tými, ktorí sú smädní.

TIP NA DNES:

Prečítam si dva-tri odseky encykliky Spe Salvi od Benedikta XVI.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00