Sme Ježišovými fanúšikmi alebo nasledovateľmi?

Sme Ježišovými fanúšikmi alebo nasledovateľmi?

V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12 – 19

Teológ Edward Sri sa vo svojej knihe Into His Likeness spýtal čitateľov, či sú Ježišovými fanúšikmi alebo nasledovateľmi. V skutočnosti by malo ísť o nepríjemnú otázku. Pán Ježiš totiž nezakladal fankluby. Avšak nám vyhovuje fanúšikovať. Byť apoštolom sa nám zdá príliš vznešené, my sme iba obyčajní, nesvätí veriaci. Pán Ježiš si nás však nevyberá za naše zásluhy. Byť Kristovým učeníkom znamená povedať Bohu áno a toto áno každý deň obnovovať modlitbou a sviatostným životom.

TIP NA DNES:

Strávim s Pánom Ježišom aspoň pár minút v nočnej modlitbe.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00