Sme pripravení “makať” kvôli Ježišovi?

Sme pripravení “makať” kvôli Ježišovi?

Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: "Rabbi, kedy si sem prišiel?" Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou." Povedali mu: "Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?" Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal."

Jn 6, 22 – 29

V zástupe nás môže ktokoľvek zastúpiť. Ale nikto nemôže nahradiť naše osobné hľadanie Ježiša. On sám povedal, že sa máme za ním doslova zháňať. V dnešnom svete si vieme veľmi rýchlo zohnať čokoľvek cez e-shop z pohodlia svojej izby. Vystačí niekoľko klikov. Ako sa dá zohnať Ježiš? Zaujímavý je originál textu, kde je použitý výraz „pracovať na“. Malo by nás to smerovať k tomu, že sme ochotní drieť na chlieb a iné dobroty a neprekáža nám to. No nakoľko sme pripravení „makať“ kvôli Ježišovi? Paradoxne sa tu nejedná o náš výkon, lebo pokrm, Eucharistia, je darom („a ten vám dá Syn človeka“).

TIP NA DNES:

Pokúsim sa dnes zohnať si Ježiša. Stačí ísť na svätú omšu – to bude moja práca na neho.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00