Sme radi, že sa poznáme s Bohom? Túžime ho poznať viac a viac?

Sme radi, že sa poznáme s Bohom? Túžime ho poznať viac a viac?

Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“
Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“
Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“
Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.

Jn 8, 51-59

Nedokážeme na sto percent dodržať Božie slovo (a o to ani celkom nejde), ale iste dokážeme hovoriť s Otcom úprimne a priamo. A dokážeme ho spoznať takého, aký je. Lebo je to on, komu záleží na láskavom vzťahu s nami, a rád sa nám dáva spoznať. Potom však uvidíme aj svoju úbohosť. Ak unesieme tento pravdivý výjav, ak nás nezničí pohľad na seba a na neho, potom iste nebudeme patriť k tým, čo chcú ukameňovať Pravdu. Sme radi, že sa poznáme s Bohom? Túžime ho poznať viac a viac? O tom je život, o tomto je podľa mňa neokúsiť smrť naveky. My už tu na zemi „žijeme v smrti“, ak nepoznáme Lásku… Lenže my ju môžeme spoznať.

TIP NA DNES:

Nebudem urazene chytať za slovo tých, ktorí ma chcú s nadhľadom nasmerovať. Nech neargumentujem ako farizeji! Niektoré situácie si vyžadujú hlbšie duchovné poznanie. Radšej sa budem učiť od Ducha!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00