Sme tu pre Boha aj pre druhých

Sme tu pre Boha aj pre druhých

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“

On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“

Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“

Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘

Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“

On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“

A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Lk 10, 25-37

Leopold Jaroslav Jablonský

Ježiš od otázky: „Kto je môj blížny?“ vedie k otázke: „Komu som blížny ja?“ Je to prechod od pasivity k aktívnemu zapojeniu sa do príbehu ľudí, ktorí vstúpia do môjho života. Je to prechod od myslenia „čo z teba môžem mať?“ k otázke: „Ako ti môžem pomôcť?“ Od otázky: „Čo mám zo života?“ k otázke: „Čo odo mňa život očakáva?“ Od neustáleho pýtania sa: „Kto som?“ k otázke: „Pre koho som tu?“ Ježišova mentalita je mentalita aktívneho dávania sa. Nepochybne sme tu pre Boha, ale sme tu aj pre druhých, a preto do nás vložil mnoho vlastností, sklonov, darov a chariziem.


TIP NA DNES:

Môžem sa pýtať stále dookola: „Kto som?“, bádať po svojej identite a stráviť celý život takýmto hľadaním… Dnes sa spýtam: „Pre koho som tu?“

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00