Staňme sa aj my nasledovníkmi Pána Ježiša

Staňme sa aj my nasledovníkmi Pána Ježiša

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17-19

Pán Ježiš prišiel naplniť Boží zákon spravodlivosti, lásky a pokoja. On je ten, v ktorom sa naplnili Božie prisľúbenia Mesiáša. V ňom sa Božie slovo a proroctvá naozaj splnili. Aj nás dnes Pán Ježiš pozýva k dodržiavaniu Božích prikázaní v našich životoch. Tým, že budeme denne konať skutky lásky a milosrdenstva, budeme plniteľmi zákona lásky. Pán Ježiš je naším najväčším vzorom v plnení Božej vôle do bodky. A tiež svätci a svätice každej doby inšpirovaní evanjeliom sú pokračovateľmi plnenia Božieho zákona. Staňme sa aj my nasledovníkmi Pána Ježiša v poslušnom plnení Božej vôle a napodobňovateľmi krásnych životov svätých.

TIP NA DNES:

Pozorne si prečítam Božie slovo vo forme nejakého úryvku zo Svätého písma. Posnažím sa meditovať nad týmto Božím slovom a do bodky ho aj splniť, keď budem mať príležitosť. Budem sa snažiť byť kreatívny v konaní skutkov lásky.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00