Sú moje dni plné modlitby a služby?

Sú moje dni plné modlitby a služby?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Lk 1, 39 – 45

Predstavte si, že vám bola zverená nesmierne dôležitá úloha, ktorá zachráni celé ľudstvo. Príde vám to oznámiť dokonca anjel z neba! Čo by ste urobili? Utekali pomôcť niekomu z rodiny? Lebo presne to robí Mária – myslí na druhých aj napriek tomu, že jej práve bola zverená najdôležitejšia úloha, akú kedy mohol človek v celých dejinách ľudstva na seba zobrať! A ona sa vydáva na cestu a ide slúžiť. Nasleduje nádherné stretnutie dvoch žien plné chvály a modlitby v ovzduší Božej prítomnosti a lásky. Ak žijeme život úplne ponorený do Božej vôle, celý sa stane modlitbou a službou tak ako ten Máriin.

TIP NA DNES:

Vymyslím dnes spôsob, ako niekomu z blízkych poslúžim alebo urobím radosť: môže to byť pomoc, dar, návšteva, alebo čokoľvek iné. Poprosím Ducha Svätého, aby mi ukázal, komu mám dnes pomôcť alebo koho potešiť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00