Súcit je jednou z exkluzívnych vlastností Boha

Súcit je jednou z exkluzívnych vlastností Boha

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Mt 9, 32 – 38

Súcit je jednou z exkluzívnych vlastností Boha. Božský súcit sa rodí v materských útrobách samého Boha. Odstraňuje to, čo spôsobuje utrpenie jeho deťom. Akoby Boh priťahoval k sebe, do seba, tých, ktorí sú zranení, zdrvení, hľadajú život, a uzdravuje ich všetkou silou života, ktorá z neho vychádza. To je tvár Boha, ktorú nám dnes Ježiš ukazuje. Ježiš si uvedomuje, že ľudstvo potrebuje ľudí, ktorí budú s ním a ako on preukazovať Božský súcit, ktorý uzdravuje a oživuje ľudstvo. Učiteľ preto prosí o „spoločníkov“: ľudí schopných nielen dať chlieb, ale stať sa chlebom, ktorý má príchuť Božského súcitu.

TIP NA DNES:

Dnes sa pokúsim pozerať na ľudí ako Ježiš, so súcitom. Zľutujem sa nad blížnym. Možno úsmevom, slovom. Možno mlčaním. Stanem sa chlebom pre svoje okolie. Pokúsim sa odstrániť utrpenie alebo ho aspoň nebudem zväčšovať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00