Ten, ktorý vidí všetko, mi nič nevyčíta

Ten, ktorý vidí všetko, mi nič nevyčíta

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Mt 6, 1-6. 16-18

Aká nesmierna útecha plynie z toho, že Otec vidí aj v skrytosti. Áno, dobre vieme, že vidí naše hriechy, slabosti, pády. Niekedy však zabúdame, že vidí aj ten najmenší prejav dobrej vôle, nenápadné prejavy lásky, všetky naše skryté boje, keď sme zvíťazili sami nad sebou možno iba tým, že sme zostali ticho, všetky naše snahy, obety, modlitby. To všetko, za čo nám nikto nikdy nepoďakoval, čo ľudia považujú za samozrejmosť, prehliadajú alebo dokonca znevažujú. Otec to vidí a hovorí nám: Neprídete o svoju odmenu!

TIP NA DNES:

Sadnem si dnes na chvíľu v tichu. Zatvorím si oči alebo pozriem na kríž, ikonu. Uvedomím si, že Boh Otec sa na mňa teraz pozerá. Jeho pohľad je láskavý a prijímajúci. Ten, ktorý vidí všetko, mi nič nevyčíta. Otvorím sa jeho láske.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00