Tešme sa z tých, ktorí prijmú pozvanie neskôr

Tešme sa z tých, ktorí prijmú pozvanie neskôr

Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé." A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: "Čo tu nečinne stojíte celý deň?" Vraveli mu: "Nik nás nenajal." Povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice!" Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: "Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!" Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: "Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť." Ale on jednému z nich odpovedal: "Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý." Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

Mt 20, 1 – 16

Mohlo by sa zdať, že ak chceme prísť do večného života, je potrebné poriadne sa narobiť. Dnešné slovo však nie je len o práci a námahe, čo vidíme hlavne pri posledných, ktorí pracovali jedinú hodinu. Skôr je o Božej dobrote, ktorá chce dopriať aj tomu poslednému. Koľko dobra sa nám už dostalo v spoločenstve Cirkvi? Neuchránilo nás to pred bremenom dňa a horúčosťou. Ale je úplne iné prežívať svoj život v Pánovej vinici. Nie je dôvod závidieť si navzájom, pozerať sa podozrievavo, ale, naopak, tešiť sa, že sme tam, kam nás povolal sám Ježiš. A mať radosť aj z iných, ktorí prijmú pozvanie neskôr ako my.

TIP NA DNES:

Nebudem na Boha zazerať pre jeho dobrotu voči iným, dnes ho skúsim za to obdivovať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00