Túžme byť správne dokonalí, dokonalí v láske

Túžme byť správne dokonalí, dokonalí v láske

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Mt 5, 43-48

Ježiš dnes aj nás pozýva k dokonalosti. K dokonalosti, ktorá nemá nič spoločné s tým, aby sme boli dokonalí my sami, ale aby sme dokonale milovali. Pozýva nás mať rád suseda, ktorý nám orezal strom z jeho strany pozemku; mať rád agresívneho vodiča, ktorý nám klope na okno auta, aby nám vysvetlil, že ideme ako slimáky, keď dodržujeme predpísanú rýchlosť; mať rád nášho brata, ktorý nám závidí, že sme zdedili dve lúky a on „len“ jeden dom… Táto dokonalosť nie je veru jednoduchá. Vychádza z úprimného vzťahu s Otcom, z túžby byť ako on. Túžme byť správne dokonalí, dokonalí v láske.

TIP NA DNES:

Dnes budem prosiť Ducha Svätého, aby mi ukázal, za koho sa potrebujem modliť, voči komu cítim krivdu a koho nedokážem mať rád.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00