Učenie s mocou je učenie o Božej láske

Učenie s mocou je učenie o Božej láske

Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: "Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!" Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho." A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21-28

Ježiš vstúpi do synagógy v sobotu, v deň pokoja. Začne učiť a „pokoj“ je zrazu preč. Zdá sa, že kričí jednotlivec: „Čo ťa do nás! Prišiel si nás zničiť?“ Prišiel si zničiť náš pokoj, naše náboženstvo a predstavy o Bohu? Čo od nás chceš? Jeden kričí za všetkých. Posadnutý nie je iba jeden človek, celá synagóga je v moci zlého, pretože konfrontovaní s učením Božieho Syna sú vyrušení, znepokojení, vytrhnutí zo svojich myšlienok. „Mlč a vyjdi z neho!“ – jasný pokyn, aby sa odvrátili od tohto chorého zmýšľania, že Boh miluje iba spravodlivých a je Bohom pomsty, ktorý trestá hriešnikov. Učenie s mocou, je učenie o Božej láske.

TIP NA DNES:

Ježiš chce učiť aj mňa o Božej láske. Hlas lásky Božieho Syna pozýva každého svojho učeníka k životu v láske, tolerancii, milosrdenstve. Ak chcem niekoho odsúdiť, budem mlčať! Zlý duch odchádza, ak som v tichu s Ježišom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00