Ukážem svetu, že nosím v srdci jeho svetlo, že milujem Svetlo viac než tmu

Ukážem svetu, že nosím v srdci jeho svetlo, že milujem Svetlo viac než tmu

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Jn 3, 14-21

Ježiš vedel, že ho tu na Zemi čaká kríž,a predsa sem prišiel. Milujúc nás ľudí už viac nemohol čakať. Priniesol Svetlo, seba samého. My sa častokrát skrývame, aby ľudia nevedeli, že sme jeho. On nás však miluje, hoci sme sa veľakrát za jeho svetlo hanbili, nepriznali sme sa k nemu, k jeho láske. Či už pred priateľmi, kolegami, alebo aj pred sebou. Tma nám oslepila zrak a prestali sme vidieť Pravdu. Ježišu, daj nám odvahu v našich každodenných bojoch o naše duše. Nech si uvedomíme, že bez teba sme stratení v tmách hriechu a smrti. Ty si naša jediná spása, Ty si naše Svetlo v tomto temnom svete. 

TIP NA DNES:

Dnes sa nebudem hanbiť ukázať, že som Ježišovým. Ukážem svetu, že nosím v srdci jeho svetlo, že milujem Svetlo viac než tmu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00